2015-Jun

Running obsession

Running has become an obsession. Every time more people practise this sport and every time runners have bigger goals. Why do so many people run? Six runners tell us their history and their feeling. Two experts contrast this information and give some advise about practising this sport. By Xènia Serrat Alcacer

Read More

El canal absent

El Baix Llobregat no seria el que és sense el Canal de la Infanta. Des del 1819 rega el marge esquerre del Llobregat, des de Molins de Rei fins a Montjuïc. Estava pensat per a l’agricultura, però va ser clau perquè s’hi instalessin fàbriques que aprofitaven l’energia hidràulica. By Martín González Gómez and Jordi Julià […]

Read More