El canal absent

El canal absent

El Baix Llobregat no seria el que és sense el Canal de la Infanta. Des del 1819 rega el marge esquerre del Llobregat, des de Molins de Rei fins a Montjuïc. Estava pensat per a l’agricultura, però va ser clau perquè s’hi instalessin fàbriques que aprofitaven l’energia hidràulica.

By Martín González Gómez and Jordi Julià Serra

Click on the picture to open the interactive feature:

elcanalabsent

No Comment

Comments are closed.